dilluns, 19 de març de 2012

Com visualitzar harmònicsSón quinze pènduls independents de longituds creixents en proporció. Mireu quins moviments!
Per a més informació: http://sciencedemonstrations.fas.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k16940&pageid=icb.page80863&pageContentId=icb.pagecontent341734&state=maximize&view=view.do&viewParam_name=indepth.html#a_icb_pagecontent341734