dissabte, 17 de maig de 2008

L'obra de Mozart

S'ha calculat que si un copiador transcrigués tota l'obra musical de Wolfang Amadeus Mozart (1756-1791) necessitaria uns vint-i-cinc anys per acabar la tasca, treballant deu hores al dia.

Aquesta és una de les moltes raons de perquè Mozart és considerat uns dels millors compositors de música clàssica.Va començar als 4 anys component minuets i obres que per la seva edat eren impressionants, i va acabar deixant-nos amb una col·lecció molt extensa que constava principalment de 626 opus: 41 simfonies, més de 30 concerts per a varis instruments, moltes sonates, 61 divertiments i 22 òperes.