dilluns, 11 de maig de 2009

La riquesa del català

Ai collons...! 

LA RIQUESA DEL CATALÀ

Un exemple de la riquesa del català, és el nombre d’accepcions d’un simple paraula, com por ésser la molt coneguda i freqüentment utilitzada que fa 
referència als atributs masculins: COLLONS. 

- Si va acompanyada d’un numeral, té significats molt diferents, així:
. UN significa car val un colló
. DOS significa valentia té dos collons
. TRES significa menyspreu m’importa tres collons

- El verb també en canvia el significat: 
. TENIR indica valentia aquell té collons
. però amb admiració pot significar sorpresa té collons!
. i amb afirmació significa enveja quins collons que té!
. POSAR indica un repte, sobretot segons on es posen va posar els collons damunt de la taula!

- El temps del verb utilitzat, canvia el significat de la frase, així:
. el PRESENT indica molèstia o fàstic no em toquis els collons!
. el REFLEXIU significa vagància s’està tocant els collons!
. i l’IMPERATIU significa sorpresa toca’t els collons!

- Els prefixos i sufixos modulen el seu significat: 
. A expressa por  acollonit
. DES significa riure descollonar-se
. UT indica perfecció  collonut
. ASSOS o ADES indica indolència o abúlia collonassos / collonades

- Les preposicions matisen l’expressió: 
. DE significa quantitat feia un fred de collons  o també èxit va anar de collons
. PER significa voluntarietat ho faré per collons!
. SENSE indica covardia és un home sense collons

- El color, la forma, la polidesa o la mesura, també tenen significat:
 
. el color VIOLETA significa fred em van quedar els collons morats!
. la FORMA significa cansament tinc els collons quadrats
. el DESGAST indica experiència en tinc els collons pelats!
. la MESURA expressa rancúnia  en tinc els collons plens!

- La mida i la posició són importants: 
. la MIDA els té ben grossos
. la POSICIÓ els té ben posats
. Però hi ha una mida màxima que no es pot superar té uns collons com un toro!
. Si s’ultrapassa la mida màxima, aleshores indica vagància o feixuguesa li pengen, se’ls trepitja!
. I també existeix una MIDA mínima de colló de mico

- L’estat anímic queda molt ben reflectit: 
. el DEPRESSIU diu tinc els collons per terra
. l’EUFÒRIC diu em va sortir de collons!

- I d'altres accepcions:
. la INTERJECCIÓ significa sorpresa collons! o desengany quan falles un … de 20 cm collons!
. quan un t’atabala massa no hi ha frase tan afortunada com dir-li ets un torracollons!
. científicament són molt importants, ja que en aquest lloc hi resideix la VOLUNTAT ho farem de collons!
. d’aquí en surten les ordres em surt dels collons!
. són signe de desaprovació, quan un diu una tonteria quina collonada!
. i no hi ha res millor que finalitzar un bon sopar, tot i dient recollons, quin sopar! 

Finalment, ja que has tingut la paciència d’escoltar-me o de llegir-me,
 permet que acabi dient-te: 
ETS COLLONUT O COLLONUDA!!!!

1 comentari:

Joan ha dit...

Una bona collonada, però acollonant. M'he descollonat quan ho he llegit.

Joan